น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเครื่องบิน   Leave a comment

– น้ำมันก๊าดหรือน้ำมัน เครื่องบิน

การกลั่นน้ำมันดิบจะแยกน้ำมันก๊าดออกมาโดยตรงจากหอกลั่น  น้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องบินต้องเป็น

น้ำมันที่มีคุณสมบัติเฉพาะ และมีข้อจำกัดมากกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ เช่น ต้องสะอาด บริสุทธิ์ และ

มีคุณสมบัติเป็นของเหลวที่อุณหภูมิติดลบมากๆ

                                              

                                         ภาพ(ก)

 

                                       

                                          ภาพ(ข)

               จากภาพ(ก),(ข) เป็นการนำน้ำมันก๊าดไปใช้กับเครื่องบิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: