น้ำมันเตา   Leave a comment

        น้ำมันเตา  (Residual fuels) เป็นน้ำมันที่หนักและมีจุดเดือดสูง เป็นน้ำมันที่เหลือจากการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานโรงไฟฟ้า และเรือ  น้ำมันเตามีหลายชนิด ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ใช้สำหรับหม้อต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำ และชนิดที่ใช้เผาไหม้ให้ความร้อนโดยตรง                       

                                                                                                                                

  ภาพที่ 1

 

                               

          ภาพที่ 2

 

จากภาพที่ 1และ 2 เป็นการนำน้ำมันเตาไปใช้ในโรงงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: